Teknisk FAQ

Stil et spørgsmål

Der er 3 afbrydere, hvoraf de 2 ønskes udskiftet til bevægelsessensorer. Er det muligt at udskifte afbrydere med PIR-sensorer, når der også er korrespondance?
Du kan bruge en PIR 10 A (El nr. 10 24 001 136). Det er en 1-polet, der er beregnet til montage i afbryderhøjde;  men den kan parallelforbindes. Det...
Kan FUGA PIR'en indstilles til en følsomhed under 4 meter?
Følsomheden/rækkevidden indstilles under dækslet på drejeknappen mærket "lys". Niveauet stilles trinløst imellem 0 til 1000 lux og stilles pilen på...
Må FUGA dåsen til isætning forfra anvendes som loftsdåse?
Fuga og Opus 66 forfradåser må gerne monteres i pladelofter. Dette gælder for installation af alt materiel, undtaget rosetmateriel (Fuga og Opus66...
Hvilken kategori opfylder IHC Net/IHC Net Basic kablet?
IHC Net Basic kablet er ikke en bestemt kategori. Systemet (kabel, konnektor og fordelingsenhed)  er designet til at håndtere datatransmission på...
Kan man tage digitale kanaler på sit LK IHC Net anlæg?
Du kan fint bruge dit antennemodul til dine digitale kanaler. Vær dog opmærksom på ikke at skrue for højt op på gain-skruen på modulet, da du ellers...
Må et PDS-kabel være 110 meter - eller hvad er max. længden?
Max længden på et kabel er 90 m., men her kan sættes en Hub eller Switch til, hvis man ønsker yderligere længde, dvs. 90 m. Hub/Switch og herefter...
Hvis der er monteret kontakter i indfatninger, må der så også oprettes nye i disse?
Der må ikke monteres nye kontakter i indfatninger. Det er dog stadig lovligt at udskifte eksisterende komponenter.
Kan IHC Net/IHC Net Basic fungere sammen med YouSee?
Ja. I de fleste tilfælde er det udelukkende et spørgsmål om at bruge de rigtige kabler og efterfølgende justere på antenneforstærkeren.
Kan I anbefale nogle installatører til IHC, IHC Net/IHC Net Basic?
På: http://www.lk.dk/support/find-forhandler/find-en-elinstallator/  Kan der findes en el-installatør, men det er ikke alle der kan  IHC, IHC Net/IHC...
Må man samle bløde og hårde ledninger i jeres samlemuffer?
Ja, man må godt samle stiv og blød ledning i en samlemuffe, men det er op til montøren at udføre samlingen håndværksmæssigt korrekt.
Resultater 1 - 10 af 93