• Default Alternative Text

  Support til certificering og overholdelse af lovgivning

  Du kan forbedre energistyringen samt reducere energiforbruget og udledningen af drivhusgasser

  Default Alternative Text

  Udfordringer

  Du vil gerne have en mere effektiv og bæredygtig virksomhed, og du kan vælge mange forskellige retninger. ISO 50001-certificering er logisk og sommetider obligatorisk, hvis du har de interne ressourcer, der skal til for at opnå og fastholde certificering. Du skal vurdere, om dine medarbejdere har de rigtige kompetencer og den ekspertise, der skal til for at opfylde de certificeringsmæssige forpligtelser.
  • Optimering af din forretning

   Hvad enten dit mål er bæredygtighed, anvendelse af færre ressourcer, at blive mere effektiv i forhold til indkøb af energi eller en kombination af disse ting, er Schneider Electric den rette samarbejdspartner til at opfylde dine behov. Som led i den strategiske planlægningsproces vil du få en fast kontaktperson hos Schneider Electric. Vi identificerer dine mål, din energimæssige risikovillighed samt dine handlingsplaner og projektprogrammer.

  • Hvorfor Schneider Electric?

   • Et robust styringssystem, der skaber forbedringer
   • Styrkelse af virksomhedens brand som bæredygtig og miljøvenlig
   • Proaktiv tilgang til energistyring for at være på forkant med fremtidige krav fra det offentlige og markedet
  • En forskel du fortjener

   Schneider Electrics kompetencer inden for ISO 50001-certificering er unikke på markedet, hvad angår såvel tilgang som erfaring.
   Vores hovedkontor i Paris var det første ISO 500001-certificerede anlæg på globalt plan. I 2011 påbegyndte vi processen med certificering af alle anlæg. Siden starten af 2015 er over 80 anlæg blevet certificeret. Vi bruger den erfaring, vi har fået i forbindelse med certificeringen af vores egne anlæg til at forbedre din oplevelse med ISO 50001-certificering.
  Uanset udstyrets alder har vi servicemuligheder, som inkluderer vedligeholdelse, fjernstyring, reservedele, uddannelse, modernisering og rådgivning; tilpasset 5 nøglefaser i Asset Managements livscyklus. Arbejdstager og manager i lagerbygning.
  Når der introduceres energipolitikker i organisationen, afhænger succesfuld implementering af ISO 50001-standarden af engagement på alle niveauer og på tværs af funktioner i organisationen. Konsistente processer og procedurer er kritiske for at understøtte projektet, mens løbende undersøgelser og forbedringer vil drive din effektive energipolitik fremad.
  • Standard alternativ tekst
   Se forhold vedrørende energi og bæredygtighed i et strategisk perspektiv så du på den måde kan sikre, at alle beslutninger understøtter den finansielle og driftsmæssige integritet på alle anlæg og i alle bygninger.
  • Standard alternativ tekst
   Brug Schneider Electric som en forlænget arm i din organisation, og lad os stå i spidsen for hele dit energistyrings- og bæredygtighedsprojekt.
  • Standard alternativ tekst

   Implementer et struktureret energistyringsprojekt med en skalerbar, standardiseret tilgang, som øger engagementet, ansvarlighed og løbende forbedrer af energiforbruget på alle niveauer i organisationen.