• Operators in power station control room working with technical challenges, sustainability reporting.
  Nå ud over måleren, og udvikl efterspørgselsløsninger, for at styrke virksomhedens drift og vækst

  Efterspørgselsstyring

  • Energy Profiler online

   Vores cloud-baserede løsning til energistyring for erhvervs- og industrikunder og efterspørgselsrespons til kraftværker giver jer mulighed for, at få vist præcise, detaljerede forbrugsdata, identificere omkostningsbesparende muligheder, samt understøtte et program til succesfuld efterspørgselsrespons.

  • Spar energi i det intelligente energinets tid

   Nye love tvinger forsyningsselskaber til at forbedre effektiviteten på tværs af deres netværk. De skal også integrere alternativ energiproduktion og el-biler. Oplev en strategi til udnyttelse af redskaber til det intelligente net, som vil hjælpe med at imødekomme og overgå lovgivningsmæssige effektivitetsmål.

   Læs mere
   High Voltage Power Lines at dusk, electric power distribution, smart grid.
   Forretningsmand surfer på internettet på sin tablet

   Udfordringer

   Hvert år udfordres I af strenge lovgivninger i forbindelse med energieffektivitet, hvilket presser jer og andre forsyningsselskaber til gradvist at mindske energitab hvert år. En effektiv styring af efterspørgslen er afgørende for at give jeres virksomhed mulighed for at overvinde udfordringer i forbindelse med kapacitet, priser og fleksibilitet og samtidigt skabe tættere kunderelationer i fremtiden.
   Elektrisk strømdistribution, tårne med stærkstrømsledninger ved solnedgang.

   Løsninger til efterspørgselsstyring

   Juster efterspørgslen for at imødekomme forskellige kapacitetsbehov

   Hvorfor samarbejde med Schneider Electric

   • Standard alternativ tekst Udnyt energinettet og markedets fleksibilitet Vi hjælper tjenesteudbydere med at udnytte ny teknologi og skiftende lovgivning for at opnå fleksibilitet hvad angår drift og marked.
   • Standard alternativ tekst Skab ny indtægt Giv kunderne mulighed for at spille en aktiv rolle i energieffektiviteten, og skab samtidig vækst i virksomheden.