• modern buildings in a smart city and traffic at night

  Øget pålidelighed med automatisering af det intelligente distributionsnetværk

  • Læs

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Selvreparerende løsninger

    Under 30 sekunder. Så hurtigt reetablerer vores underjordiske selvreparerende løsning, strømmen til "raske" områder i et distributionsnetværk.  Mindsk genaktiveringstiden for el-kunderne med omkostningsbesparende, selvreparerende løsninger.

    Læs mere
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Forbedring af effektiviteten af et netværk med mellemspænding med automatiseret forsyning

    Øgning af automatiseringsniveauet og styringen, forbedrer driftseffektiviteten på distributionsnetværk med mellemspænding. I dette whitepaper vises de fornødne trin til, at udstyre netværket via gradvise investeringer.

    Læs mere
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Selvreparerende distributionsnetværk og smarte kontrollere

    Store forstyrrelser af elsystemet og strømsvigt, har en markant økonomisk og social indvirkning, hvilket gør forsyningssikkerheden til et stadigt vigtigere emne.  Denne artikel, der er udgivet af CIRED 2013, drøfter principper og implementering af et selvreparerende energinet.

    Læs mere