Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Vand
   
   
   

  Minimalt spild, når spildevandet renses

  Schneider Electric hjælper med at styre processerne og spare på energien i Rudersdals Forsynings Renseanlæg

   
   

   

  Borgere og virksomheder i Rudersdal Kommune behøver ikke frygte, at spildevandet fra deres afløb og kloakker ikke bliver renset ordentligt og derfor er med til at forurene naturen.

  De behøver heller ikke være bekymrede for, om kommunens renseanlæg opererer miljøvenligt og sparer på energien.

  Det er der nemlig styr på, takket være en komplet SRO-løsning fra Schneider Electric, leveret af systemintegrationshuset Logimatic.

   

  Udfordringen

  Logimatic har i mere end 10 år været den faste samarbejdspartner, når det gælder styring og automation af renseanlæggene i Bistrup, Sjælsø og Vedbæk, der drives af det kommunale selskab Rudersdal Forsyning.

  "Når det gælder spildevand og renseanlæg, er der løbende nye udfordringer at forholde sig til. Miljøkrav bliver skærpet, og der opstår behov for mere pumpe- og rensekapacitet i takt med at der bygges nye boliger i kommunen, så der kommer flere borgere til. Endelig er der selvfølgelig et meget stærkt ønske om at reducere energiforbruget."

  "Derfor er det vigtigt at sørge for, at installationen hele tiden er opdateret og lever op til tidens krav. Desuden skal den gerne kunne udbygges gradvist, uden at det bliver nødvendigt at udskifte alle enheder," forklarer General Manager Per Ghodt fra Logimatic.

   

  Løsningen

  I Bistrup og Sjælsø har Rudersdal Forsyning sammen med Logimatic valgt en komplet SRO-løsning baseret på komponenter fra Schneider Electric. Mere konkret betyder det, at alt lige fra SCADA-softwaren og hovedtavlen til de enkelte enheder som fx PLC'er, frekvensomformere, motorstartere og HMI-paneler kommer fra Schneider Electric.

  Enhederne er både placeret centralt i hovedtavlerne på de to renseanlæg og decentralt ude på de cirka 70 pumpestationer, der sørger for at spildevandet pumpes frem til de to renseanlæg.
  "Selv om det fysisk er to separate renseanlæg og mange decentrale pumpestationer er der reelt tale om en stor, samlet installation. Takket være en transparent kommuni-kationsstruktur kommunikerer SCADA-systemet direkte med alle forbundne enheder, og data udveksles enhederne imellem," siger Per Ghodt.


  Resultatet

  Med en vel gennemtænkt, komplet SRO-løsning til begge renseanlæg har Rudersdal Forsyning fået flere konkrete fordele: Nedsat energiforbrug, øget driftsstabilitet, op til 10 procent mere kapacitet og efterlevelse af skærpede miljøkrav.

  "Kravene på miljøområdet skærpes løbende. Kvaliteten af det rensede vand skal være højere, og det stiller selvfølgelig øgede krav til renseprocessen. Samtidig er der krav om grundig dokumentation for overløb og indhold af fx ammonium.. Vandkvaliteten måles konstant og data sendes tilbage til SCADA-systemet, der så foretager de nødvendige justeringer," forklarer Per Ghodt.

  SRO-løsningMere kontant har renseanlæggene i Bistrup og Sjælsø opnået en besparelse på 30 procent af energiforbruget i renseprocessen. Og eftersom renseprocessen tegner sig for hele 70 procent af energiforbruget i et typisk renseanlæg, er det en besparelse, der kan mærkes.
  "Den store strømsluger er de kraftige blæsere til beluftning i procestanken, hvorved vandet iltes. Tidligere kørte blæserne for fuld kraft i fast definerede perioder, men nu sørger SRO-anlægget for, at de kun kører, når det er nødvendigt. Når vandkvaliteten måles konstant og data sendes tilbage, finder systemet det selv ud af, hvornår det er nødvendigt at tænde for blæserne og dermed tilføre ilt til processen" siger Per Ghodt og slutter:

  "For som systemintegrator er der flere fordele ved at arbejde tæt sammen med en stor leverandør som Schneider Electric. Alle enheder kommunikerer perfekt sammen, og det gør det nemmere for os at levere en løsning med central styring og understøttelse af hele installationen - også de decentrale enheder. I vores øjne er det også en fordel, at Schneider Electric har så meget fokus på energioptimering i både de enkelte produkter og de samlede løsninger."

  Logimatic er i øvrigt i gang med at levere en ny hovedtavle til Rudersdal Forsynings renseanlæg i Vedbæk. Også her benytter man i stor udstrækning komponenter fra Schneider Electric.

   

   

    
   

  Vil du vide mere...

  Peter Fuglsang 
  Produktingeniør
  Peter Fuglsang
  Tlf. 20 20 55 11
  Send mail


   

  Vores samarbejdspartner siger...

  Per Ghodt, General Manager, Logimatic:

   

  Som systemintegrator er der flere fordele ved at arbejde tæt sammen med en stor leverandør som Schneider Electric. Alle enheder kommunikerer perfekt sammen, og det gør det nemmere for os at levere en løsning med central styring og understøttelse af hele installationen - også de decentrale enheder.  


   

  Se video om Rudersdal Renseanlæg

  Video om Rudersdal Renseanlæg