Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

  • Default Alternative Text

   Privatlivs- og cookiepolitik

  Schneider Electrics erklæring om beskyttelse af data

  1. Schneider Electric forpligter sig til at beskytte dine personlige oplysninger

  Schneider Electric er forpligtet til at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger. Vi anbefaler, at du læser denne erklæring om beskyttelse af data.

  Denne erklæring om beskyttelse af data informerer dig om vores praksis for beskyttelse af dine personlige oplysninger og den måde dine oplysninger indsamles online, og hvordan disse oplysninger bruges af os. Denne erklæring vil være tilgængelig på vores hjemmeside og nederst på alle Schneider Electric-websider.

  Schneider Electric støtter de grundlæggende rettigheder til privatlivets fred og beskyttelse af personlige oplysninger samt overholdelse af national og international persondatalovgivning.
   
  I de juridiske og etiske principper, "Vores principper om ansvar", forpligter Schneider Electric sig til at bevare den fortrolige karakter af personlige oplysninger og strengt begrænse en eventuel offentliggørelse i overensstemmelse med lokal lovgivning.
   
  Schneider Electric har udarbejdet denne erklæring om datasikkerhed som en ekstern udgivelse af vores bindende virksomhedsregler ("BCR") for datasikkerhed, som blev godkendt af databeskyttelsesmyndighederne i Den Europæiske Union i november 2012.

  I Schneider Electrics virksomhedsregler for datasikkerhed respekterer vi og tager hensyn til de overordnede principper i EU-direktiv 95/46/EF, da vores hovedkontor ligger i EU.

  Vores regler for beskyttelse af personlige oplysninger er gældende i alle vores filialer i forbindelse med indsamling, behandling, brug, formidling, overførsel og opbevaring af personlige oplysninger. De pålægger fælles regler for alle vores afdelinger i alle lande og sigter mod at sikre et højt niveau af beskyttelse af personlige oplysninger hos Schneider Electric.

  2. For hvem denne fortrolighedserklæring gælder

  Schneider Electric er en global virksomhed med juridiske enheder, forretningsprocesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer, der krydser landegrænser. Denne erklæring om databeskyttelse gælder for alle Schneider Electric-ejede websites, domæner, tjenester, applikationer og produkter, og vores helejede datterselskaber ("Schneider Electric-steder eller -tjenester"), bortset fra at en fortrolighedspolitik eller -erklæring, der er specifik for et bestemt Schneider Electric-program, -produkt eller -tjeneste, kan erstatte eller supplere denne fortrolighedspolitik. Denne fortrolighedspolitik gælder for alle Schneider Electrics datterselskaber og medarbejdere.

  3. Sådan behandler vi dine personlige oplysninger

  Schneider Electric respekterer hver enkelt medarbejder, ansøger eller kundes fortrolighedsrettigheder og interesser. Schneider Electrics datterselskaber vil følge nedenstående principper ved behandling af dine personlige oplysninger:

  1. Behandler dine personoplysninger på rimelig og lovlig vis.

  2. Indsamler dine personoplysninger til de angivne, legitime formål og behandler dem ikke yderligere på en måde, der er uforenelig med disse formål.

  3. Indsamler udelukkende de af dine personoplysninger, som er relevante for det formål, hvortil de indsamles og bruges.  Vi kan gøre oplysninger anonyme, når det er muligt og relevant, afhængigt af typen af data og risici i forbindelse med deres tilsigtede brug.

  4. Holder dine personlige oplysninger nøjagtige og om nødvendigt opdaterede. Vi vil tage rimelige forholdsregler til at rette eller slette data, der er unøjagtige eller ufuldstændige.

  5. Opbevarer dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, hvortil de blev indsamlet og behandlet.

  6. Behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med den enkeltes juridiske rettigheder.

  7. Træffer passende tekniske, fysiske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang, ulovlig behandling og uautoriseret eller utilsigtet tab, ødelæggelse eller beskadigelse af personlige oplysninger.

  8. Behandler dine personlige oplysninger baseret på følgende retsgrundlag:
  - Du har utvetydigt givet dit samtykke eller
  - Behandlingen er nødvendig for udførelsen af en aftale, som du er part i, eller for at tage skridt på din anmodning forud for indgåelsen af en sådan aftale, eller
  - Behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som Schneider Electric er underlagt, eller
  - Behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes vitale interesser, eller
  - Behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave udført i offentlig interesse eller i udøvelsen af den officielle myndighed, der er ansvarlig for kontrollanten eller en tredjepart, til hvem dataene videregives, eller
  - Behandlingen er nødvendig af hensyn til de legitime interesser, der forfølges af Schneider Electric eller den tredjepart eller de tredjeparter, som oplysningerne videregives til, medmindre disse interesser tilsidesættes af den registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.

  Alle Schneider Electric-enheder sikrer, at disse principper overholdes.

  4. Hvorfor indsamler vi dine personlige oplysninger?

  Vores primære mål med at indsamle oplysninger er at give vores kunder og andre brugere uovertruffen service og en problemfri, effektiv og personlig oplevelse, når du bruger vores websites. Hvis du f.eks. køber produkter eller anmoder om oplysninger på vores websites, bruger vi dine personlige oplysninger til at udfylde din ordre eller give de ønskede oplysninger.

  Schneider Electric kan indsamle personlige oplysninger om dig for at gennemføre forskellige transaktioner, såsom:

  • Produkt- eller tjenesteanmodninger, aktiveringer og registreringer
  • Profiloprettelse
  • Informationsanmodninger
  • Marketing eller supportabonnementer
  • Deltagelse i konkurrencer eller undersøgelser
  • Jobansøgninger

  5. Hvilke oplysninger indsamles?

  Schneider Electric indsamler og bruger dine personlige oplysninger for at kunne betjene dig bedre og tilpasse din oplevelse og interaktion med Schneider Electric. En sådan indsamling fortages med passende varsel og samtykke, sammen med de nødvendige indberetninger til databeskyttelsesmyndigheder, hvor det er relevant.

  Personlige oplysninger (eller personlige data) betyder enhver oplysning vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person ("den registrerede"). Ved identificerbar person forstås en person, der kan identificeres direkte eller indirekte, bl.a. ved et identifikationsnummer eller et eller flere specifikke kendetegn med hensyn til den pågældendes fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

  Denne erklæring om databeskyttelse omfatter ikke personlige oplysninger, der er gjort anonyme, eller hvor pseudonymer bruges. Data er gjort anonyme, hvis enkeltpersoner ikke længere kan identificeres eller kun kan identificeres med en uforholdsmæssig stor investering i tid, omkostninger eller arbejdskraft. Brug af pseudonymer indebærer udskiftning af navne eller andre identifikatorer med substitutter, så identifikation af enkeltpersoner enten ikke er mulig eller i det mindste er gjort betydeligt vanskeligere. Hvis data, der er gjort anonyme, ikke længere er anonyme (dvs. enkeltpersoner igen kan identificeres), eller hvis pseudonymer anvendes og pseudonymerne tillader identifikation af enkeltpersoner, vil denne fortrolighedserklæring igen gælde.

  Det er altid op til dig, om du vil videregive personlige oplysninger til os, men hvis du vælger ikke at gøre det, forbeholder vi os ret til ikke at registrere dig som bruger eller levere dig produkter eller tjenester.

  De typer personlige oplysninger, vi indsamler fra dig, kan omfatte:
  • Navn, virksomhed, e-mailadresse, telefonnummer, faktureringsadresse og leveringsadresse
  • Kundetype, jobfunktion, jobtitel, indkøbsmyndighed, indkøbstidsramme og andet
  • Produkt- og tjenestepræferencer, kontaktpræferencer, uddannelses- og beskæftigelsesbaggrund og jobinteresseoplysninger
  • Schneider Electric bruger-id og adgangskode (hvis relevant)
  • Kreditkortoplysninger (hvis relevant)
  • IP-adresse (se kapitel om cookies),

  Sådan bruger vi dine oplysninger

  Vi indsamler og bruger oplysninger på mange måder, bl.a. følgende:

  Browsing og søgning: Vi indsamler visse personlige oplysninger, når du besøger vores websites eller klikker på de forskellige links for produkter og tjenester. Vi indsamler disse oplysninger for at forbedre din online brugeroplevelse til dit næste besøg (f.eks. valg af land), hjælpe med at køre websites mere effektivt, samle brede demografiske oplysninger til at overvåge aktivitet på websites og evaluere effektiviteten af vores reklamer. (Se kapitel 8 om cookies)

  Bestilling: Vi indsamler personlige oplysninger, når du køber produkter og tjenester. Vi indsamler disse oplysninger for at levere din ordre, få betaling og kommunikere med dig om status for din bestilling.

  Teknisk support: Vi kan indsamle visse oplysninger, når du anmoder om teknisk support til Schneider Electrics-produkter. Disse oplysninger er nødvendige for at identificere dine systemer og forstå konfigurationen af produkter, diagnosticere dine spørgsmål og finde løsninger.

  Onlineundersøgelser og afstemninger: Vi indsamler personlige oplysninger fra kunder, der melder sig frivilligt til at deltage i undersøgelser eller afstemninger. Vi bruger disse oplysninger til at forbedre vores produkter og tjenester.

  Reklameaktiviteter: Vi indsamler personlige oplysninger fra dig, når du deltager i en reklamekampagne eller -aktivitet. Vi bruger disse oplysninger til at administrere programmet eller aktiviteten med henblik på at sende dig reklame-e-mails, give vindere besked og gøre vinderlisten offentligt tilgængelig i henhold til gældende regler og love.

  Nyhedsbreve og reklame-e-mails: Vi indsamler personlige oplysninger, når du beder om at modtage nyhedsbreve, reklame-e-mails og andre oplysninger. Vi bruger disse oplysninger for at give dig de oplysninger, du efterspørger.

  Kontaktoplysninger: Hvis du kontakter os, gemmer vi din korrespondance eller dine kommentarer, herunder personlige oplysninger i en fil, som er specifik for dig. Vi bruger disse oplysninger til at hjælpe os med at yde dig en bedre service i tilfælde af, at du kontakter os igen.

  Vi kan opbevare dine oplysninger i en rimelig periode til de formål, der er anført ovenfor.

  Hvordan bruger vi dine oplysninger til markedsføring?

  Vi (herunder vores koncernselskaber) og nøje udvalgte tredjeparter kan bruge de oplysninger, vi indsamler, til at informere dig, pr. brev, fax, telefon, SMS og e-mail om tilbud, nyheder og nye produkter, som vi mener kan være af interesse for dig.  Ved at give os dine oplysninger giver du dit samtykke til at blive kontaktet via disse metoder til disse formål. Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os, bedes du angive dette i registrerings- eller anmodningsformularen.

  6. Hvad gør vi med dine personlige data?

  Hvis du opgiver personlige oplysninger til os, enten direkte eller gennem en forhandler eller en anden samarbejdspartner, vil vi:

  • Ikke sælge eller udleje dem til en tredjepart uden din tilladelse – men medmindre du tilmelder dig, kan vi bruge dine kontaktoplysninger til at give dig oplysninger, som vi mener, at du skal kende eller vil finde nyttige, f.eks. nyheder om vores tjenester og produkter og ændringer i tjenestevilkårene,
  • Tage rimelige forholdsregler for at beskytte oplysningerne mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse, ændring og destruktion
  • Ikke bruge eller videregive oplysningerne, undtagen:

  > hvor det er nødvendigt for at levere tjenester eller produkter, du har bestilt, f.eks. ved at give dem til et fragtfirma, som leverer de produkter, du har bestilt,
  > på andre måder, som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik eller som du på anden måde har givet samtykke til,
  > sammen med andre oplysninger på en sådan måde, at din identitet ikke med rimelighed kan bestemmes (f.eks. statistiske kompileringer),
  > som krævet af lovgivning, f.eks. i forbindelse med en stævning eller ransagningskendelse,
  > til eksterne revisorer, som har accepteret at holde oplysningerne fortrolige,
  > for at håndhæve tjenestevilkårene,
  > hvor det er nødvendigt for at beskytte Schneider Electrics, dets brugeres eller andres rettigheder, sikkerhed eller ejendom. Dette kan f.eks. omfatte at udveksle oplysninger med andre organisationer for at beskytte mod svindel og/eller til reduktion af risici.

  7. Dit indhold

  Ved at give os dine personlige oplysninger og benytte vores websites giver du dit samtykke til vores behandling af dine personlige data og følsomme personlige oplysninger til ovennævnte formål. Du accepterer også, at vi overfører dine oplysninger til lande eller jurisdiktioner, der ikke yder det samme niveau af databeskyttelse som EU, hvis det er nødvendigt for ovennævnte formål. Hvis vi foretager en sådan overførsel, vil vi om nødvendigt indgå en aftale for at sikre, at dine oplysninger er beskyttet. Hvis du giver os oplysninger om andre personer, bekræfter du, at de har udpeget dig til at handle på vegne af dem for at acceptere behandlingen af deres personlige oplysninger, herunder følsomme personlige oplysninger, og at du har informeret dem om vores identitet og formålene (som angivet ovenfor), for hvilke deres personlige oplysninger vil blive behandlet.

  8. Cookies

  En cookie er et stykke information i form af en meget lille tekstfil, der gemmes på en internetbrugers harddisk. Den genereres af en websideserver, som i bund og grund er den computer, der driver et website. Oplysningerne, som cookien indeholder, er indstillet af serveren, og de kan bruges af den pågældende server, når brugeren besøger et website. En cookie kan betragtes som en internetbrugers id-kort, som fortæller et website, når brugeren vender tilbage.
  (Kilde: Www.AboutCookies.org)

  Cookies gør os i stand til at give dig visse funktioner og giver os oplysninger om besøg på websitet. Med cookies kan vi også gøre vores websites mere brugervenlige. De fleste browsere accepterer automatisk cookies, men du behøver ikke at acceptere dem. Du kan som regel også ændre din browser til at forhindre accept af cookies, og du vil stadig kunne have glæde af de fleste funktioner på websites.

  Hvis du vil slette eventuelle cookies, der allerede er på din computer eller for at stoppe accept af cookies i fremtiden, bør du læse din browserproducents anvisninger ved at klikke på "Hjælp" i din browsermenu. Du kan finde flere oplysninger på www.AboutCookies.org.

  Tredjeparts cookies til analyseformål

  For at yde en bedre service til vores besøgende, måler vi antallet af sidevisninger, antallet af besøg, de forskellige handlinger udført af besøgende på vores website, den geografiske placering af vores besøgende og antal gange besøgende vender tilbage til vores website. Til dette formål anvender vi to Web Analytics-softwareværktøjer: Analysator og Google Analytics samt Marketo Munchkin Cookies.

  Analyseoplysninger (AT Internethttp://www.atinternet.com)

  For så vidt angår AT Internet bruges "cookies" til at udføre relevante og detaljerede statistiske undersøgelser. "Cookies" bruges ud over JavaScript-taggen, og takket være brugen af "cookies" bliver det muligt at finjustere analyserne af JavaScript-tags, og de gør det også muligt for AT Internet-kunder at genkende besøgende, hver gang de besøger deres website. Disse "cookies" gemmer oplysninger, der kun vedrører et AT Internet-bruger-id, og disse oplysninger bruges under ingen omstændigheder til at indsamle personlige oplysninger om de besøgende.

  Alle oplysninger, der er hentet, samles derefter og er fuldstændig anonyme. Resultaterne giver oplysninger om internetbrugeres navigation og adfærd på websites for AT Internetkunder, oplysninger som f.eks. antallet af besøgende, antallet af besøg, antallet af viste sider eller andre oplysninger, der er nødvendige for at sikre en effektiv måling af internetbrugeres interesser. Med disse resultater er det muligt at forbedre ergonomien og indholdet af sådanne websites.

  Gå til http://www.atinternet.com/en/company/data-protection/ for at kontrollere dine adgangsrettigheder, ret til at svare og ret til at fjerne data.

  Google Analytics-information

  Dette website bruger også Google Analytics, en webanalysetjeneste leveret af Google, Inc. ("Google"). Google Analytics anvender "cookies", som er tekstfiler placeret på din computer, for at hjælpe websitet med at analysere, hvordan brugere anvender websitet. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af websitet vil blive opbevaret på Googles servere i USA.

  Hvis IP-anonymisering aktiveres på dette website, vil din IP-adresse blive afkortet inden for området for EU's medlemsstater eller andre parter i den europæiske økonomiske samarbejdsaftale. Kun i særlige tilfælde bliver hele IP-adressen først overført til en Google-server i USA og afkortet der. IP-anonymisering er aktiv på dette website.

  Google bruger disse oplysninger på vegne af operatøren af dette website til at evaluere din brug af websitet, udarbejde rapporter om websiteaktiviteten til websiteudbydere og levere andre tjenester relateret til websiteaktivitet og internetbrug.

  Den IP-adresse, som din browser udsender inden for rammerne af Google Analytics, vil ikke blive knyttet til med andre data, som Google er i besiddelse af. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at såfremt du gør dette, kan du muligvis ikke bruge alle funktioner på dette website. Du kan også fravælge at blive sporet af Google Analytics med virkning for fremtiden ved at downloade og installere Google Analytics Opt-out Browser Add-on til din aktuelle webbrowser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  Marketo Munchkin Cookies

  Vi bruger tredjeparts marketing-software fra et firma kaldet Marketo til at sende vores e-mails. Vi bruger cookies som en del af sporingen, så vi har oplysninger om åbne e-mails og klikrater. Vi sporer også aktivitet på websitet. For eksempel kan besøgende downloade marketing-hvidbøger fra websitet, og vi bruger Marketo-cookies til at se, hvem der gør det, og om de derefter besøger andre dele af vores website. Du kan finde flere oplysninger om Marketos politik for personlige oplysninger og cookies ved at gå til Marketos politik om beskyttelse af personlige oplysninger: http://www.marketo.com/trust/legal/privacy

  Hvordan fungerer det?

  Vi indlejrer en Munchkin Javascript-snippet på dine websites. Når besøgende kommer til et website, vil vi placere en cookie i den besøgendes webbrowser (hvis der ikke allerede var én) og sende meddelelser til vores servere om den besøgendes webaktivitet
  Denne adfærd er meget funktionel og meget lig andre websporingsscripts som f.eks. Google Analytics
  Vores cookie er en førstepartscookie og er kun synlig for os.

  Hvad gør Munchkin Capture?
  Når du er på en side, indsamler Munchkin automatisk følgende oplysninger:

  Besøg på siden
  Klik på link
  IP-adresse
  Henviser
  Vores cookie-ID,
  Hvis du foretrækker, at vi ikke placerer denne cookie på din webbrowser, kan du fravælge det ved at klikke på fravalgsknappen nedenfor.


  9. Sådan beskytter vi dine oplysninger

  Schneider Electric og dets datterselskaber er forpligtet til at træffe de nødvendige tekniske, fysiske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte sine medarbejderes og kunders personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, ulovlig behandling, utilsigtet tab eller skader og uautoriseret tilintetgørelse.

  Vi tilbyder brug af en sikker server, der giver dig mulighed for at afgive ordrer eller få adgang til dine kontooplysninger.  Den krypterer dine oplysninger, før de sendes til os. Vi træffer også passende foranstaltninger for at sikre, at de oplysninger, der bliver videregivet til os, holdes sikre, nøjagtige og opdaterede og kun opbevares så længe som nødvendigt for de formål, de anvendes til.
  Vi begrænser adgangen til vores interne systemer, der indeholder personlige oplysninger til en udvalgt gruppe autoriserede brugere, som får adgang til sådanne systemer ved hjælp af et entydigt id og en adgangskode. Adgang til personoplysninger er begrænset til og gives til enkeltpersoner med det formål at udføre deres arbejdsopgaver.

  Vores politik for tredjeparters adgang definerer reglerne for adgangstyper, der kan gives til tredjeparter, alt efter deres behov og det sikkerhedsniveau, der skal opretholdes. Denne politik gælder for alle tredjeparter, der kræver adgang til systemer, programmer, netværksenheder og tjenester og har til formål at begrænse risikoen for uautoriseret adgang til Schneider Electrics informationssystemer ved at sikre begrænset adgang til specifikke behov.

  Vi kan dog ikke garantere sikkerheden af de oplysninger, du giver os, og du accepterer de risici i forbindelse med online korrespondance og køb over internettet. Eventuelle køb foretaget via de pågældende websites er underlagt disse websites vilkår og betingelser.

  10. Links til tredjepartswebsites

  Schneider Electric-websites eller -tjenester kan indeholde links til programmer, produkter, tjenester eller websites fra tredjeparter for din bekvemmelighed og til orientering. Hvis du klikker på disse links, forlader du Schneider Electrics website. Schneider Electric kontrollerer ikke sådanne tredjeparters websites eller deres fortrolighedsprincipper, som kan en anden end Schneider Electrics principper. Vi støtter ikke eller kommer med udtalelser om tredjepartswebsites. De personlige oplysninger, du vælger at give til eller som vi indsamler via disse tredjeparter, er ikke omfattet af Schneider Electrics erklæring om databeskyttelse. Vi opfordrer dig til at læse fortrolighedspolitikken på de websites, du interagerer med, før du tillader indsamling og brug af dine personlige oplysninger.

  Vi kan også sende links til sociale medier, der giver dig mulighed for at dele oplysninger med dit sociale netværk og interagere med Schneider Electric på forskellige sociale medier. Din brug af disse links kan medføre indsamling og deling af oplysninger om dig, afhængigt af funktionen. Vi opfordrer dig til at gennemgå politikker om beskyttelse af personlige oplysninger og indstillinger på de sociale medier, som du interagerer med, for at sikre, at du forstår de oplysninger, der kan indsamles, bruges og deles af disse websites.

  Hvis du laver opslag, kommenterer, angiver interesse for eller deler personlige oplysninger, herunder billeder, på et offentligt forum, et socialt netværk, en blog eller andre lignende fora, skal du være opmærksom på, at de personlige oplysninger, du sender ind, kan læses, ses, indsamles eller bruges af andre brugere af disse fora og kan bruges til at kontakte dig, sende dig uopfordrede meddelelser eller til formål, hverken du eller Schneider Electric har kontrol over. Schneider Electric er ikke ansvarlig for de personlige oplysninger, du vælger at indsende i disse fora.

  11. Dine rettigheder til adgang

  Som registreret kan du forespørge om arten af de personlige oplysninger, der lagres eller behandles om dig af alle Schneider Electric-enheder. Du får adgang til dine personlige oplysninger, uanset placeringen af databehandlingen og lagringen.
   
  En Schneider Electric-enhed, der behandler sådanne data, vil samarbejde om tilvejebringelse af en sådan adgang til dig enten direkte eller gennem en lokal enhed. Alle sådanne anmodninger om adgang kan sendes til:
   
   Schneider Electric Data Privacy Officer
  35 rue Joseph Monier
  F- 92506 Rueil-Malmaison
  Frankrig
   Global-Data-Privacy@schneider-electric.com
   
  Hvis dine personlige oplysninger er unøjagtige eller ufuldstændige, kan du anmode om at få rettet oplysningerne.

  12. Ændringer i denne erklæring om databeskyttelse

  Schneider Electric forbeholder sig retten til at ændre denne erklæring om datebeskyttelse efter behov, f.eks. for at imødekomme og overholde ændringer i love, regulativer, Schneider Electric-fremgangsmåder og -procedurer eller krav pålagt af databeskyttelsesmyndigheder.

  I dette tilfælde vil Schneider Electric informere Schneider Electric-jobansøgere, kunder og andre personer om eventuelle væsentlige ændringer i denne databeskyttelseserklæring. Schneider Electric vil offentliggøre alle ændringer på de relevante interne og eksterne websites.

  Denne erklæring og de heri nævnte politikker har ikke til hensigt at udgøre og udgør ingen kontraktlige eller andre juridiske rettigheder.

  Senest opdateret:  13. maj 2013