Teknisk FAQ

Stil et spørgsmål

Hvordan laves et scenarielink på IHC Wireless

På senderen trykkes to gange på a til dioden b lyser grønt derefter trykkes på den tast der ønskes anvendt, dioden blinker grønt, derefter trykkes på a på alle de modtagere der ønskes styret, enheden begynder at blinke grønt, programmeringen afsluttes med tryk på a på en af enhederne, alle de grønne dioder slukker.
Hjalp dette dig?
Hvad kan vi gøre for at forbedre informationen?