Teknisk FAQ

Stil et spørgsmål

Display i Micrologic 5,2 A hvorfor er det slukket ?

Micrologic overstrømsrelæet forsynes via en separat strømforsyning for at sikre beskyttelsesfunktionernes drift.
Hvis den eksterne ekstra 24 VDC strømforsyningsenhed ikke anvendes, arbejder Micrologic overstrømsrelæet kun, når maksimalafbryderen er indkoblet.
Når maksimalafbryderen er udkoblet, eller hvis gennemgangs strømmen er for lav (15 til 50 A afhængig af størrelsen), bliver Micrologic overstrømsrelæet ikke længere forsynet, og dets display slukker.

FAQ oprettet 8. februar 2017
Hjalp dette dig?
Hvad kan vi gøre for at forbedre informationen?