Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

  • Operators in power station control room working with technical challenges, sustainability reporting.
   Nå ud over måleren, og udvikl efterspørgselsløsninger, for at styrke virksomhedens drift og vækst

   Efterspørgselsstyring

   • Energy Profiler online

    Vores cloud-baserede løsning til energistyring for erhvervs- og industrikunder og efterspørgselsrespons til kraftværker giver jer mulighed for, at få vist præcise, detaljerede forbrugsdata, identificere omkostningsbesparende muligheder, samt understøtte et program til succesfuld efterspørgselsrespons.

   • Spar energi i det intelligente energinets tid

    Nye love tvinger forsyningsselskaber til at forbedre effektiviteten på tværs af deres netværk. De skal også integrere alternativ energiproduktion og el-biler. Oplev en strategi til udnyttelse af redskaber til det intelligente net, som vil hjælpe med at imødekomme og overgå lovgivningsmæssige effektivitetsmål.

    Læs mere
    High Voltage Power Lines at dusk, electric power distribution, smart grid.
    Forretningsmand surfer på internettet på sin tablet

    Udfordringer

    Hvert år udfordres I af strenge lovgivninger i forbindelse med energieffektivitet, hvilket presser jer og andre forsyningsselskaber til gradvist at mindske energitab hvert år. En effektiv styring af efterspørgslen er afgørende for at give jeres virksomhed mulighed for at overvinde udfordringer i forbindelse med kapacitet, priser og fleksibilitet og samtidigt skabe tættere kunderelationer i fremtiden.
    Elektrisk strømdistribution, tårne med stærkstrømsledninger ved solnedgang.

    Løsninger til efterspørgselsstyring

    Juster efterspørgslen for at imødekomme forskellige kapacitetsbehov

    Hvorfor samarbejde med Schneider Electric

    • Standard alternativ tekst Udnyt energinettet og markedets fleksibilitet Vi hjælper tjenesteudbydere med at udnytte ny teknologi og skiftende lovgivning for at opnå fleksibilitet hvad angår drift og marked.
    • Standard alternativ tekst Skab ny indtægt Giv kunderne mulighed for at spille en aktiv rolle i energieffektiviteten, og skab samtidig vækst i virksomheden.