Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

  • Product shot of a man standing in front of the IT server room.

   Prækonfigurerede, modulære datacenterløsninger

   Prækonfigurerede, modulære datacenterløsninger.

  • Læs

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Whitepaper nr. 111
    Pålidelighedsanalyse af APC InfraStruxure strømforsyningssystem

    APC InfraStruxure-produkterne tilbyder en alternativ arkitektur til den centrale UPS. MTechnology, Inc. anvendte teknikkerne til probabilistisk risikovurdering (PRA) til at vurdere pålideligheden af 40 kW InfraStruxure UPS og PDU med statisk bypass. Beregningerne så på ydeevnen for InfraStruxure, både under ideelle og realistiske betingelser. Undersøgelsen sammenlignede også ydeevnen for InfraStruxure-arkitekturen sammenlignet med en central UPS, der leverer kritiske belastninger på hypotetiske 500 kW i et datacenter. Resultaterne viste, at der var betydeligt lavere sandsynlighed for, at InfraStruxure-arkitekturen ville forårsage svigt i alle belastninger i datacenteret og desuden en lidt lavere sandsynlighed for svigt i et enkelt stykke IT-udstyr. Denne artikel giver en oversigt over hovedresultaterne af MTechnologys kvantitative risikovurdering og diskuterer deres betydning for anlægsledere og designere. Læs whitepaper nr. 111
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Whitepaper nr. 160
    Specifikation af modulær datacenterarkitektur

    Der er stigende enighed om, at konventionelt datacenterdesign vil blive erstattet af modulært, skalerbart datacenterdesign. Lavere samlede driftsomkostninger, øget fleksibilitet, kortere installationstid og forbedret effektivitet er fordele, som nævnes i forbindelse med modulære, skalerbare designs. Alligevel er begrebet "modulært", hvor modularitet er relevant, og hvordan den specificeres, ikke særlig veldefineret. Denne artikel beskriver rammerne for en modulær datacenterarkitektur og beskriver de forskellige måder, hvorpå modularitet kan implementeres i datacenterets infrastruktur for strøm, køling og fysisk rumindretning, og det beskrives, hvornår de forskellige tilgange er relevante og effektive. Læs whitepaper nr. 160
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Whitepaper nr. 116
    Standardisering og modularitet i datacenterets fysiske infrastruktur

    Manglende anvendelse af modulær standardisering, som designstrategi til datacenterets fysiske infrastruktur (DCPI, Data Center Physical Infrastructure) koster mange penge på alle fronter: unødvendige udgifter, undgåelig nedetid og mistede muligheder. Standardisering og modularitet skaber vidtrækkende fordele inden for DCPI, der strømliner og forenkler alle processerne, lige fra den indledende planlægning til den daglige drift, med betydelig positiv effekt på alle tre hovedkomponenter af det forretningsmæssige udbytte af DCPI: tilgængelighed, smidighed og samlede driftsomkostninger. Læs whitepaper nr. 116
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Whitepaper nr. 76
    Modulære systemer: Evolution af pålideligheden

    Naturen viste på et tidligt tidspunkt, at modulære designs er de bedste til at overleve og trives i komplekse systemer. Et vigtigt bidrag til denne succes er fejltolerance, hvor et modulopbygget system kan overflytte funktioner fra fejlbehæftede moduler til sunde moduler, mens fejlen repareres. I datacentrene har modulært design allerede slået rod i nye, fejltolerante arkitekturer til servere og lagersystemer. I takt med, at datacentrene fortsætter udviklingen og lader sig inspirere af naturen, er datacenterets fysiske infrastruktur (DCPI) også nødt til at udvikle sig, for at kunne understøtte nye strategier for overlevelse, genvinding og vækst. Læs whitepaper nr. 76
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Whitepaper nr. 174
    Praktiske valgmuligheder ved implementering af IT-udstyr i små serverrum og afdelingskontorer

    Små serverrum og afdelingskontorer er typisk uorganiserede, usikre, varme, ikke-overvågede og med begrænset plads. Disse forhold kan føre til nedetid for systemerne, eller i det mindste optræk til problematiske situationer, der får ledelsens opmærksomhed. Praktiske erfaringer med disse problemer, har givet et overskueligt antal effektive metoder, til at forbedre tilgængeligheden for IT-driften, i små serverrum og afdelingskontorer. Denne artikel beskriver en række realistiske forbedringer af strøm, køling, racks, fysisk sikkerhed, overvågning og belysning. Artiklens fokus er på små serverrum og afdelingskontorer med op til 10 kW IT-belastning. Læs whitepaper nr. 174
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Whitepaper nr. 118
    Virtualisering og cloud computing: Optimeret strømforsyning, køling og styring maksimerer fordelene

    IT-virtualisering, drivkraften bag cloud computing, kan have omfattende konsekvenser for datacentrenes fysiske infrastruktur (DCPI). Højere effekttætheder, der ofte skaber udfordringer for det eksisterende kølesystem. Lavere samlet energiforbrug, der typisk skyldes konsolidering af fysiske servere, kan faktisk forringe datacenterets effektudnyttelseseffektivitet (PUE). Dynamiske belastninger med tidsmæssige og stedmæssige variationer, kan øge risikoen for nedetid, hvis sundheden i strømforsynings- og kølesystemet ikke tages i betragtning. Endelig kan den indbyggede fejltolerance i stærkt virtualiserede miljøer rejse spørgsmål, om det nødvendige redundansniveau i den fysiske infrastruktur. Disse særlige følger af virtualisering diskuteres, og der tilbydes mulige løsninger eller metoder til håndtering af dem. Læs whitepaper nr. 118
   • Casestudie
    SBA Communications bygger nyt, modulært datacenter – hurtigt

    Med hjælp fra Schneider Electric, bygger SBA Communications Corp et nyt datacenter med brug af en modulær arkitektur. Dette blogindlæg indeholder et videointerview med IT-driftsdirektøren for SBA Communications Corp. hvor han fortæller om deres projekt. Læs SBA Communications bygger nyt, modulært datacenter – hurtigt
  • Lær

   Valg af referencedesign


   Se Schneider Electrics bibliotek med referencedesigns, for at sammenligne og udvælge det optimale design, der opfylder dit datacenterbehov. Valg af referencedesign

   Beregningsværktøj til designplanlægning for datacenter


   Indvirkningen fra den fysiske infrastrukturteknologi og vækststrategierne på vigtige designparametre. Beregningsværktøj til designplanlægning

   Energy University


   En GRATIS, online uddannelsesressource, som leverer mere end 200 leverandørneutrale kurser om emner inden for energieffektivitet og datacentre, som kan hjælpe dig med at identificere, implementere og overvåge effektivitetsforbedringerne i din organisation. Energy University

   Beregningsværktøj for datacentereffektivitet


   Følgerne af alternative tilgange til effekt og køling for energiomkostningerne. Effektivitetsberegner

   Værktøjer til afvejningsanalyser


   Web-baserede applikationer med brugervenlige grænseflader, designet til brug i de tidlige koncept- og designudviklingsfaser for et datacenter. Værktøjer til afvejningsanalyser
  • Se

   • InfraStruxure til små og mellemstore datacentre

    Animation viser modulariteten og skalerbarheden for InfraStruxure i et datacentermiljø.
   • InfraStruxure til Small IT

    - Denne video forklarer hovedprincipperne bag InfraStruxure til Small IT, og hvordan det hjælper vores kunder, med at løse deres mest presserende IT-relaterede problemer.
   • InfraStruxure: Applikationer

    Ud over at være den perfekte løsning til nøglefærdige datacentre, er der yderligere tre anvendelsesområder, hvor InfraStruxure vil minimere risikoen og sikre kontinuiteten i forretningen: implementering af konvergeret IT-arkitektur, renovering af eksisterende datacentre og flytning til eller fra colocation.
   • InfraStruxure

    InfraStruxure Designer er et avanceret softwareværktøj, der gør det muligt for Schneider Electrics medarbejdere og partnere hurtigt og præcist at planlægge, designe og afgive tilbud på yderst effektive datacenterløsninger.