Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Nyheder

   Nyheder

   Nyt telefonsystem skal forbedre vores kundeservice

   Formålet med det nye telefonsystem er at sikre, at du får den mest kompetente medarbejder på området i røret og dermed en bedre support.

   Max to tryk på telefonen skal der til, før du bliver omstillet til den ledige supporter, der har den højeste kompetence inden for det emne eller produkt, du ringer ind med spørgsmål om.

   - Når en elektriker ringer til Kundeservice, eller Teknisk Support som vi kalder det nu, står han typisk ude hos en kunde og har brug for support her og nu, og så er det ikke rart at få at vide, at man kan blive ringet op om en time. Med det nye system kommer man igennem efter kortest mulige ventetid til en medarbejder, der ved noget om det emne, man har valgt, forklarer Henrik Vindt, der er chef for Teknisk Support og projektleder på det nye telefonsystem.

   Den rette person nås - med kortere ventetid

   Schneider Electric kunne med den nye telefoncentral vælge mellem et setup, der giver hurtig personlig kontakt til en generalist eller hurtigst mulig personlig kontakt til en specialist inden for det område, man ringer om. Henrik Vindt fortæller:
   - Vi har valgt det sidste. Det betyder, at man mødes af en selvvalgsmenu, hvor man vælger, hvilket område man ønsker support på. Vi har lagt stor vægt på at minimere niveauerne i dette selvvalg og har minimeret det til to tryk på telefonen.
   - Når kunderne lige har vænnet sig til selvvalgsmenuen, går det lynhurtigt, idet man blot trykker sine to valg med det samme uden at høre hele menuen, forklarer Henrik Vindt.

   Kundeservice justeres efter behov

   Alle opkald registreres med opkaldstidspunkt, varighed, emne og evt. produktkode, som opkaldet drejede sig om. Disse registreringer gør det muligt at få detaljerede statistikker, som hjælper Schneider Electrics Customer Care-afdeling med løbende at forbedre kundeservicen og de informationer og vejledninger, der stilles til rådighed. Det gælder også support via hjemmesiderne. Projektleder og chef for Teknisk Support, Henrik Vindt, forklarer:
   - Både på volumen og kompetenceniveau kan vi se, om der er uddannelsesområder, vores medarbejdere skal ’opgraderes’ på. Statistikken afslører så at sige, hvilke produkter, der modtages mange kald på og således er ’oppe i tiden’.

   - Hvis der er forbedringsmuligheder forfølger vi dem. Det giver igen en kortere ventetid og en bedre kundeoplevelse i form af, at vi stiller den bedste viden til rådighed, i netop det øjeblik kunderne ringer ind, slutter Henrik Vindt.